Нематериалното културно наследство – между образователни програми, общуване и интерактивно споделяне

Изложба „Нематериалното културно наследство на Словения“
08/11/2018
Общо събрание на Регионалния Център
14/11/2018