12-та годишна среща на експертите по нематериалното културно наследство от Югоизточна Европа

Статия „Съвременна правна рамкa на нематериалното културно наследство“ на проф.д.н.Иван Кабаков
08/10/2018
Празничен концерт, посветен на Деня на народните будители
08/11/2018

Ролята на музеите за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа

 

На 25-ти и 26-ти октомври в Любляна (Словения) ще се проведе дванадесетата годишна регионална среща на експертите по нематериалното културно наследство от Югоизточна Европа. Темата, която те ще обсъдят е „Ролята на музеите за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа“.

Вече дванадесет години тези срещи са инструмент за споделяне на знания, опит и добри практики за опазването и популяризирането на нематериалното културно наследство, както и за стимулиране на регионалното сътрудничество в тази област.

Организатори на събитието са Регионалното бюро на ЮНЕСКО за наука и култура- Венеция, Регионален център-София, Министерство на културата на Словения, Национална комисия на Словения за ЮНЕСКО и Словенски етнографски музей. Участие в срещата ще вземе г-н Тим Къртис – ръководител на Сектор НКН на ЮНЕСКО, както и други международни експерти от организацията, а също и представители на министерствата на културата и музеите, занимаващи се с нематериално културно наследство от държавите от ЮИЕ.

UNESCO Venice Office