Тринадесета сесия на Комитета 13.COM

Общо събрание на Регионалния Център
14/11/2018
Обучителен семинар за нематериално културно наследство в Грузия
23/11/2018

Тринадесета сесия на Комитета 13COM

 

От 26 ноември до 1 декември 2018 г. ще се проведе тринадесетата сесия на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство в Порт Луис, Мавриций.

По време на сесиите двадесет и четирите държави членки на Комитета ще дискутират редица въпроси, които са важни за опазването на живото наследство по света.

Като всяка година, в дневния ред присъстват механизмите за международно сътрудничество, вписванията в Листите за нематериално културно наследство и Регистъра на добрите практики, както и кандидатстване за международна помощ и разглеждането на периодичните отчети на държавите страни по Конвенцията. Също така, Комитетът ще разгледа реформата на механизма за периодично отчитане и ще обсъди ролята на акредитираните НПО.

Онлайн документи за сесията

Clip on Mauritsuis