Обучителен семинар за нематериално културно наследство в Грузия

Тринадесета сесия на Комитета 13.COM
15/11/2018
Тринадесетата сесия на Комитета 13.СОМ започна днес
26/11/2018

Семинар за изграждане на капацитет  „Прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство“

5-9 ноември 2018 г. в гр. Тбилиси, Грузия 

 

В контекста на глобалната програма на ЮНЕСКО за повишаване на капацитет за опазване на нематериалното културно наследство и в изпълнение на работния план, Регионалният център проведе обучение на тема „Прилагане на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство“ в гр. Тбилиси, Грузия. Както и при другите успешно проведени обучения, двама обучители от европейския клон на мрежата на ЮНЕСКО проведоха 5-дневния семинар за експерти на национално ниво, които работят в сферата на нематериалното културно наследство.