Тринадесетата сесия на Комитета 13.СОМ започна днес