Тринадесетата сесия на Комитета 13.СОМ започна днес

Обучителен семинар за нематериално културно наследство в Грузия
23/11/2018
31 нови вписавания в Представителната листа на нематериалното културно наследство
05/12/2018

Тринадесетата сесия на Комитета 13.СОМ започна днес

 

От 26 ноември до 1 декември 2018 г. Междуправителственият комитет за опазване на нематериалното културно наследство ще се събере за своята тринадесета сесия в Порт Луис, Мавриций. Около 800 участници – представители на страните членки, неправителствени организации, културни институции и други заинтересовани страни от различни краища на света ще присъстват на срещата. По време на сесиите двадесет и четирите държави членки на Комитета ще дискутират редица въпроси, които са важни за опазването на живото наследство по света и ще бъдат разгледани:

  • 7 номинации за вписване в Списъка на нематериалното културно наследство, което се нуждае от спешна помощ;
  • 40 номинации за вписване в Представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството; като от сраните членки от Югоизточна Европа са следните: Bosnia and Herzegovina: Picking of iva grass on Ozren mountain; Croatia: Međimurska popevka, a folksong from Međimurje; Croatia, Cyprus, France, Greece, Italy, Slovenia, Spain, Switzerland: Art of dry stone walling, knowledge and techniques; Georgia: Chidaoba, wrestling in Georgia; Serbia: Singing to the accompaniment of the Gusle; Slovenia: Bobbin lacemaking in Slovenia
  • 2 проекта за включване в Регистъра за добри практики – от Швеция и Саудитска Арабия;
  • Молби за Международна помощ – кандидатства Албания;

Основните документи за срещата са достъпни на сайта на ЮНЕСКО. (https://ich.unesco.org/en/13com).