ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) 

Весели празници от екипа на Регионален Център София
21/12/2018
Ателиета за изработване на сурвакарски маски
09/01/2019

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) С ПРЕДМЕТ: „Осигуряване на самолетни билети и хотелско настаняване в страната и чужбина за нуждите на „Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО“ 

Обявление (публикувано на 27.12.2018 г.)

Решение (публикувано на 27.12.2018 г.)

Документация (публикувано на 27.12.2018 г.)

Заглавна страница – заличен подпис (публикувано на 27.12.2018 г.)

Обявление в Официален вестник на ЕС (публикувано на 27.12.2018 г.)