„Среща със Сурова“ – изложба на сурвакарски маски

Списание "Живи наследства"
Списание „Живи наследства“
21/01/2019
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП)
01/03/2019