Международен научен форум „Актуални проблеми в изучаването на нематериалното културно наследство и прилагането на Конвенция 2003“

Опазване на нематериалното културно наследство чрез повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство
07/04/2019
16-17 май – Срещата на Съвета на министрите на културата в Югоизточна Европа
14/05/2019