Международен научен форум „Актуални проблеми в изучаването на нематериалното културно наследство и прилагането на Конвенция 2003“

Опазване на нематериалното културно наследство чрез повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство
07/04/2019
16-17 май – Срещата на Съвета на министрите на културата в Югоизточна Европа
14/05/2019

 

През 2019 година Българската академия на науките (БАН) има юбилей – 150 години от създаването й.

Във връзка с това в периода 17–19 октомври 2019 г. БАН, съвместно с Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО организират международен научен форум на тема:

Актуални проблеми в изучаването на нематериалното културно наследство и прилагането на Конвенция 2003. Приносът на учените от БАН“.

Крайният срок за подаване на заявки (автор, институция, позиция, тема, резюме до 800 знака) за участие е 15 юни 2019 г. на ел. поща: ban_ich_rc@abv.bg.