16-17 май – Срещата на Съвета на министрите на културата в Югоизточна Европа

Международен научен форум „Актуални проблеми в изучаването на нематериалното културно наследство и прилагането на Конвенция 2003″
23/04/2019
21-22 май – Експертна среща за нематериално културно наследство в риск
14/05/2019

16-17 май: Срещата на Съвета на министрите на културата в Югоизточна Европа – Насърчаване на културата за устойчиво развитие

Срещата на Съвета на министрите на културата в Югоизточна Европа (СМКЮИЕ) –  Насърчаване на културата за устойчиво развитие ще се проведе на 16-17 май в Националния дворец на културата в София. Събитието е организирано от Българското председателство на Съвета в тясно сътрудничество с Регионалното бюро за наука и култура на ЮНЕСКО в Европа.

Тази среща е уникална възможност за обсъждане на сътрудничеството в областта на културата заедно с представители на Европейската комисия, ЮНЕСКО и Съвета на Европа. Главната тема на срещата ще бъде „Културата като важен инструмент в международните отношения“. Изборът на тази тема е свързан с важната роля на културата във външната политика.

Културното сътрудничество се изправя срещу стереотипите и предразсъдъците като утвърждава диалог, непредубеденост, достойнство и взаимно уважение. Междукултурният диалог може да помогне да се предотвратят конфликти и да насърчи помирението в и между страните. Културата може да отговори  на глобални предизвикателства. Тя може също така да бъде инструмент, като предоставя важни социални и икономически ползи на нашите общества.

Срещата ще бъде предхождана от заседание на старшите служители от СМКЮИЕ, което ще се проведе на 16 май 2019 г.