16-17 май – Срещата на Съвета на министрите на културата в Югоизточна Европа