16-17 май – Срещата на Съвета на министрите на културата в Югоизточна Европа

Международен научен форум „Актуални проблеми в изучаването на нематериалното културно наследство и прилагането на Конвенция 2003″
23/04/2019
21-22 май – Експертна среща за нематериално културно наследство в риск
14/05/2019