21-22 май – Експертна среща за нематериално културно наследство в риск

16-17 май – Срещата на Съвета на министрите на културата в Югоизточна Европа
14/05/2019
Семинар на тема „Изготвяне на номинации“ в София
10/07/2019