Семинар на тема „Изготвяне на номинации“ в София

21-22 май – Експертна среща за нематериално културно наследство в риск
14/05/2019
Семинар на тема „Създаване на регистри на нематериално културно наследство“ в Тирана
10/07/2019