Семинар на тема „Създаване на регистри на нематериално културно наследство“ в Тирана

Семинар на тема „Изготвяне на номинации“ в София
10/07/2019
13-та годишна среща на регионалната мрежа от експерти по нематериално културно наследство
10/07/2019

Създаване на регистри на нематериално културно наследство

 

На 24 юни в Тирана започна петдневният обучителен семинар на национално ниво, организиран от Регионалния Център и Министерство на културата на Република Албания. Темата на обучението беше „Опазване на нематериалното културно наследство и създаване на регистри на нематериално културно наследство“ с участието на общностите. За лектори бяха поканени г-н Саша Сречкович и г-жа Мери Кюмбе – от мрежата на ЮНЕСКО, които наблегнаха на важността на местните общности и тяхното участие при създаването на регистри на нематериално културно наследство.