Семинар на тема „Създаване на регистри на нематериално културно наследство“ в Тирана