13-та годишна среща на регионалната мрежа от експерти по нематериално културно наследство

Семинар на тема „Създаване на регистри на нематериално културно наследство“ в Тирана
10/07/2019
Седмица на традиционните занаяти в Пловдив
10/07/2019

Опазване на нематериалното културно наследство:
рамки за управление и участие на общността

 

Годишната среща на регионалната мрежа от експерти по нематериално културно наследство в Югоизточна Европа се проведе от 16 до 18 юни в Кремона, Италия и беше организирана от Регионалното бюро на ЮНЕСКО за наука и култура в Европа, в сътрудничество с отдела Живо наследство в ЮНЕСКО, с подкрепата на Италианското министерство на културното наследство и дейности и на Регионалния Център в София.

Темата на срещата бе „Опазване на нематериалното културно наследство: рамки за управление и участие на общността„. В събитието участваха 32 експерти от 15 държави от региона на ЮИЕ. Целта на срещата бе да се повиши капацитета на участниците относно рамките за политики за опазване на нематериалното културно наследство със специален фокус ангажирането на местната общност. Програмата включваше презентации и дискусии и групови упражнения, водени от фасилитатори на ЮНЕСКО. Дискусията използваше като основен пример елемента Традиционно производство на цигулки в Кремона, вписан в Представителния списък на ЮНЕСКО през 2012 година, а участниците бяха насърчени да представят добри практики от своите държави.