Годишна среща на центровете за нематериално културно наследство

Нематериалното културно наследство на България в Листите на ЮНЕСКО
28/08/2019
Документалната поредица „Живи наследства“
04/09/2019

Седмата годишна среща на центровете от категория 2 за нематериално културно наследство се проведе от 2 до 3 септември 2019 г. в Алжир. Домакин на срещата бе Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Африка под егидата на ЮНЕСКО (CRESPIAF).

На срещата представители от седемте центъра от целия свят дискутираха различни теми, приоритетите и предизвикателствата при прилагането на Конвенцията от 2003 като: общата рамка за резултатите, реформата в периодичното отчитане на държавите членки, нематериално културно наследство в опасност и ролята на НПО в опазването на НКН. Центровете споделиха своя опит при осъществяването на глобалната стратегия за повишаване на капацитет и дейностите, насочени към образованието. Дискусиите продължиха с обсъждане на предстоящите планове за дейност, възможностите за сътрудничество между центровете и реализиране на съвместни инициативи.