Нематериално културно наследство и устойчиво развитие: Обучение на обучители от Европа

Документалната поредица „Живи наследства“
04/09/2019
„Актуални проблеми в изучаването на нематериалното културно наследство и прилагането на Конвенция 2003. Приносът на учените от БАН“
17/10/2019