Нематериално културно наследство и устойчиво развитие: Обучение на обучители от Европа

Документалната поредица „Живи наследства“
04/09/2019
„Актуални проблеми в изучаването на нематериалното културно наследство и прилагането на Конвенция 2003. Приносът на учените от БАН“
17/10/2019

Нематериално културно наследство и устойчиво развитие: Обучение на обучители от Европа

Пловдив, България, 1-3 октомври 2019 г.

 

За трета поредна година Регионалният Център ще бъде домакин на обучението на обучители от европейския клон на мрежата на ЮНЕСКО. То се организира от Отдел „Живо наследство“ на ЮНЕСКО в тясно сътрудничество с Регионалното бюро на ЮНЕСКО за наука и култура в Европа.

Семинарът на тема „Нематериално културно наследство и устойчиво развитие“ ще се проведе в Пловдив в рамките на три дни в началото на октомври и ще се фокусира върху:

– Въвеждане на темата за живо наследство и устойчиво развитие / Целите на ООН за устойчиво развитие;

– Презентация на Нематериално културно наследство и устойчиво развитие – набор от нови материали, които показват връзката между опазването на нематериалното културно наследство и устойчивото развитие, разработен в рамките на глобалната програма за повишаване на капацитет;

– Обсъждане на казуси и обмен на опит в изпълнението на проекти, преподаване и консултиране относно политики и стратегии, свързани с нематериалното културно наследство и устойчивото развитие в Европа.

Семинарът ще бъде и повод за споделяне на информация за новостите, свързани с Конвенцията от 2003 г.