„Актуални проблеми в изучаването на нематериалното културно наследство и прилагането на Конвенция 2003. Приносът на учените от БАН“

Нематериално културно наследство и устойчиво развитие: Обучение на обучители от Европа
26/09/2019
Проект „Опазване на нематериалното културно наследство чрез повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“
07/11/2019

„Актуални проблеми в изучаването на нематериалното културно наследство и прилагането на Конвенция 2003. Приносът на учените от БАН“

 

 

Регионалният център е съорганизатор на Международната научна конференция на тема „Актуални проблеми в изучаването на нематериалното културно наследство и прилагането на Конвенция 2003. Приносът на учените от БАН“.

Форумът е под патронажа на Председателя на Българската академия на науките академик Юлиан Ревалски и е едно от основните научни събития, посветени на 150-годишнината на академията.

Започва днес – на 17 октомври в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН.

Програма

Повече на https://bit.ly/2MiLOS9