Общо събрание 2019

Проект „Опазване на нематериалното културно наследство чрез повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“
07/11/2019
Среща на работни групи в Организацията за черноморско икономическо сътрудничество
30/11/2019

Общо събрание 2019

 

Годишната сесия на Общото събрание на Регионалния Център ще се проведе на 5-ти декември в София. По време на срещата представителите на 13 страни членки на Центъра ще имат възможността да обсъдят основните документи на Центъра – отчет за дейността, план за дейност, финансови документи и устав.