Общо събрание 2019

Проект „Опазване на нематериалното културно наследство чрез повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“
07/11/2019
Среща на работни групи в Организацията за черноморско икономическо сътрудничество
30/11/2019