Публична дискусия „Опазване на живите наследства“

Нови вписани елементи на нематериално културно наследство в ЮНЕСКО
02/01/2020
Премиера на списание „Живи наследства“
31/01/2020

Публична дискусия „Опазване на живите наследства“

 

През 2019 г. в Представителния списък на нематериалното културно наследство /НКН/ на човечеството на ЮНЕСКО в световен мащаб бяха вписани 35 нови елемента. България към момента е вписала 5 елемента на НКН и 2 добри практики за опазване. Подготовката на досиета и опазването на живото наследство изисква активно участие на всички заинтересовани страни. Затова Регионален център София, ЮНЕСКО, кани всички, чиято мисия е опазването на живите наследства, да се включат в поредица от дискусии, за да може България да заеме своето достойно място на културната карта на света.

Дискусиите ще се проведат на 10, 13 и 15 януари 2020 г. в София. На тях експертите от Центъра ще представят своя проект на наръчници, чиято цел е да улесни комуникацията между всички страни, ангажирани с опазването и популяризирането на НКН. Кръглите маси са част от проект за повишаване на гражданското участие и включването на широка публика в каузата по опазване на живите наследства. В дискусията могат да се включат представители на местните власти, НПО, чиято дейност е пряко или косвено свързана с културното наследство, културни институции – музеи, читалища, както и заинтересовани граждани.

Програма:
Модератор: Лилия Колова
10:30-11:00 Регистрация на участниците на чаша кафе
11:00-11:10 Откриване на кръглата маса
11:10-11:30 Представяне на проекта на Регионален център София, ЮНЕСКО
11:30-13:00 Представяне на резултатите по проекта: анализи и наръчници
13:00-14:00 Обяд
14:00-15:00 Дискусия
15:00-16:00 Заключение

Потвърдете участието си тук:
https://docs.google.com/forms/d/1e9ZrxtoYHl4Gycx4IA1rDtoiKlpkWvwh_ZFWswXPG4c/edit?fbclid=IwAR0ZlFra1BMlXbo75okhPkRsmzAwHZCNPBTfo-vPFZuGMud-8cfCLEMkIYs

Дискусиите се организират като част от проект BG05SFOP001-2.009-0182 с наименование „Опазване на нематериалното културно наследство чрез повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.

Брошура за кръглите маси