Премиера на списание „Живи наследства“

Публична дискусия „Опазване на живите наследства“
07/01/2020
“Управление на нематериалното културно наследство“ – двудневни семинари в България
05/02/2020