„Управление на нематериалното културно наследство“ – двудневни семинари в България

Премиера на списание „Живи наследства“
31/01/2020
Семинар „Управление на нематериалното културно наследство“ в Русе
10/02/2020
„Управление на нематериалното културно наследство“ – двудневни семинари в рамките на проекта
Опазване на нематериалното културно наследство чрез повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство

 

Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО е бенефициент по проект BG05SFOP001-2.009-0182 с наименование „Опазване на нематериалното културно наследство чрез повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство„.

В рамките на проекта e планирано провеждането на двудневни семинари в пет града в България.

Семинарите целят да се повиши капацитета на заинтересованите страни за разработване и прилагане на политики като се популяризира Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство и нейното прилагане на национално ниво, както анализите и наръчниците, разработени в рамките на проекта.

Всеки семинар предвижда участието на 30 представители от неправителствения сектор и административни структури на изпълнителната и местната власт, които ще бъдат водени от двама обучители с опит в областта на нематериалното културно наследство и гражданското участие.

 

Семинарите ще се проведат в следните градове:

Русе – 10 – 11 февруари 2020 г. в сградата на Регионален исторически музей – Русе

Копривщица – 18 – 19 февруари 2020 г. в сградата на първото класно училище в България „Св. Св. Кирил и Методий“ (Жив музей)

Бургас – 20 – 21 февруари 2020 г. в Културен център „Морско казино“

Враца – 27 – 28 февруари 2020 г. в залата на Община Враца

Перник – 5 –  6 март 2020 г. в сградата на Регионален исторически музей – Перник

 

Моля, при интерес да потвърдите участието си тук:

Русе – https://forms.gle/AeHH94aDAN4UZbuc8

Копривщица – https://forms.gle/Psnn4xBKJEbtcNk1A

Бургас – https://forms.gle/SMMKAxxGpuNz4piYA

Враца – https://forms.gle/MgH8Cxg9BDcfYyMJA

Перник – https://forms.gle/PZTKVQrA3wFRTFDJ8

Програма на семинарите

Повече на нашата Фейсбук страница