Семинар „Управление на нематериалното културно наследство“ в Русе

“Управление на нематериалното културно наследство“ – двудневни семинари в България
05/02/2020
Семинар „Управление на нематериалното културно наследство – как се включват гражданите“ в Копривщица
17/02/2020