Семинар „Управление на нематериалното културно наследство – как се включват гражданите“ в Копривщица

Семинар „Управление на нематериалното културно наследство“ в Русе
10/02/2020
Семинар „Управление на нематериалното културно наследство – как се включват гражданите“ в Бургас
19/02/2020