Семинар „Управление на нематериалното културно наследство – как се включват гражданите“ в Копривщица

Семинар „Управление на нематериалното културно наследство“ в Русе
10/02/2020
Семинар „Управление на нематериалното културно наследство – как се включват гражданите“ в Бургас
19/02/2020

Семинар „Управление на нематериалното културно наследство – как се включват гражданите“
в град Копривщица, България

В рамките на проект BG05SFOP001-2.009-0182 с наименование „Опазване на нематериалното културно наследство чрез повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство„, Регионалният Център провежда двудневните семинари в пет града в България. След първия проведен семинар в Русе, следващият е в град Копривщица в Сградата на първото класно училище в България „Св. Св. Кирил и Методий“ (Жив музей)
Целта на събитията е да обучат носителите на нематериално културно наследство как да достигат по-лесно до институциите, как да съхранят културните практики на местно ниво и да ги популяризират като локална ценност.
Програма
18 февруари 2020 г.
12:00 -13:00 Регистрация на участниците
13:00-13:15 Откриване на семинара
13:15 – 14:45 Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство – принципи и практики на прилагането ѝ
14:45 – 15:00 Кафе пауза
15:00 – 17:00 Нематериалното културно наследство – общности, групи и индивиди, носители на „живи наследства“.
19 февруари 2020 г.
10:00-11:30 Активни граждани за НКН: къде, защо, кои?
11:30 – 11:45 Почивка
11:45 – 13:15 Активни граждани за НКН: какво, как, кога?
13:15 -14:00 Обяд
14:00 – 15:00 Дискусия и заключение
Предстоят и семинари в Бургас, Враца и Перник.