Семинар „Управление на нематериалното културно наследство – как се включват гражданите“ в Бургас