Семинар „Управление на нематериалното културно наследство – как се включват гражданите“ във Враца

Семинар „Управление на нематериалното културно наследство – как се включват гражданите“ в Бургас
19/02/2020
Семинар „Управление на нематериалното културно наследство – как се включват гражданите“ в град Перник
04/03/2020

Семинар „Управление на нематериалното културно наследство – как се включват гражданите“
в град Враца,
 България

 

В рамките на проект BG05SFOP001-2.009-0182 с наименование „Опазване на нематериалното културно наследство чрез повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство„, Регионалният Център провежда двудневните семинари в пет града в България. След първия проведен семинар в град Русе, както и последвалите в градовете Копривщица и  Бургас, следващият планиран семинар е в град Враца.

Целта на събитията е да обучат носителите на нематериално културно наследство как да достигат по-лесно до институциите, как да съхранят културните практики на местно ниво и да ги популяризират като локална ценност.

Програма

27 февруари 2020 г.

12:00 -13:00 Регистрация на участниците

13:00-13:15 Откриване на семинара

13:15 – 14:45 Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство – принципи и практики на прилагането ѝ

14:45 – 15:00 Кафе пауза

15:00 – 17:00 Нематериалното културно наследство – общности, групи и индивиди, носители на „живи наследства“.

 

28 февруари 2020 г.

10:00-11:30 Активни граждани за НКН: къде, защо, кои?

11:30 – 11:45 Почивка

11:45 – 13:15 Активни граждани за НКН: какво, как, кога?

13:15 -14:00 Обяд

14:00 – 15:00 Дискусия и заключение

 

Моля, регистрирайте се за събитието във Враца тук:
https://docs.google.com/forms/d/13kLe5TjMKN4CWyXP_Q4qp8nmDP3zyVVDJ9s_k10erew/viewform?ts=5e538618&edit_requested=true

 

Предстои последен семинар в Перник.