Семинар „Управление на нематериалното културно наследство – как се включват гражданите“ в град Перник

Семинар „Управление на нематериалното културно наследство – как се включват гражданите“ във Враца
25/02/2020
Покана за набиране на текстове за списание „Живи наследства“
10/03/2020

Семинар „Управление на нематериалното културно наследство – как се включват гражданите“
в град Перник,
 България

 

В рамките на проект BG05SFOP001-2.009-0182 с наименование „Опазване на нематериалното културно наследство чрез повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство„, Регионалният Център провежда двудневните семинари в пет града в България. След първия семинар в град Русе, както и последвалите в градовете Копривщица, Бургас и Враца, последният семинар ще се проведе в град Перник.

Целта на събитията е да обучат носителите на нематериално културно наследство как да достигат по-лесно до институциите, как да съхранят културните практики на местно ниво и да ги популяризират като локална ценност.

Програма

5 март 2020 г.

12:00 -13:00 Регистрация на участниците

13:00-13:15 Откриване на семинара

13:15 – 14:45 Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство – принципи и практики на прилагането ѝ

14:45 – 15:00 Кафе пауза

15:00 – 17:00 Нематериалното културно наследство – общности, групи и индивиди, носители на „живи наследства“.

 

6 март 2020 г.

10:00-11:30 Активни граждани за НКН: къде, защо, кои?

11:30 – 11:45 Почивка

11:45 – 13:15 Активни граждани за НКН: какво, как, кога?

13:15 -14:00 Обяд

14:00 – 15:00 Дискусия и заключение