Покана за набиране на текстове за списание „Живи наследства“

Семинар „Управление на нематериалното културно наследство – как се включват гражданите“ в град Перник
04/03/2020
Кръгла маса на тема „Живи наследства в града“ – 6 юли 2020 г.
16/03/2020