Кръгла маса на тема „Живи наследства в града“ – 6 юли 2020 г.