Кръгла маса на тема „Живи наследства в града“ – 6 юли 2020 г.

Покана за набиране на текстове за списание „Живи наследства“
10/03/2020
Living heritage experiences in the context of the COVID-19 pandemic
14/05/2020