Кръгла маса на тема „Живи наследства в града“ – 6 юли 2020 г.

Покана за набиране на текстове за списание „Живи наследства“
10/03/2020
Living heritage experiences in the context of the COVID-19 pandemic
14/05/2020
Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО,
Нов български университет – София съвместно с Регионалния исторически музей, град Русе, Катедра „Етнология“ – ПУ „Паисий Хилендарски“, град Пловдив, и Регионален етнографски музей, град Пловдив
Ви канят да участвате в четвърта кръгла маса по проблемите на нематериалното културно наследство „Университетът среща музея“ на тема:

„Живи наследства в града“ – 6 юли 2020 г., онлайн

 

В Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство от 2003 г. на ЮНЕСКО се насочва вниманието към културното многообразие и неговото ценностно припознаване. Конференцията насочва вниманието към два важни момента в изследването, опазването и популяризирането на живите наследства:

Експониране, анимиране и съпреживяване на нематериалните наследства в градска среда

Създаване на нови културни практики, нови празници и тяхното вписване в културните наследства на града

Живите наследства са част от експозиции или стават обект на изследване и експониране – за тях говорят предмети, фотографии, визуални и музикални образи…

Живите наследства са част и от анимирането в музейна или в градска среда, когато музеят излиза извън сградата – възможно ли е тук да говорим за карнавал, за музеен празник, за музикална вечер…

Живите наследства се разиграват със създаване на ситуации по подобие на „минало време“, „минало събитие“ – чаршията, празникът на виното или на киселото мляко и др., които привличат с възможност за съ-участие…

Нематериалното културно наследство представя позитивни образи на общности, на региони, задава ценност в публични пространства. Живите наследства позволяват на мести и туристи да избират между разнообразни възможности за опознаване и съпреживяване на култури, на традиции и нови моменти от всекидневието и празника.

Кръглата маса засяга проблематиката за живите наследства в града в широк регион – страните членки на Регионален Център София – ЮНЕСКО: Албания, Армения, Босна и Херцеговина, България, Грузия, Гърция, Кипър, Молдова, Румъния, Република Северна Македония, Словения, Сърбия, Турция, Хърватия, Черна гора и Украйна.

 

Очакваме Вашите заявки с презентация на български, английски и френски език в обем от 6 слайда до 18 юни 2020 г. на електронен адрес: lhconference@abv.bg  с копие до ch.bozhkova@unesco-centerbg.org.

Информация за приетите заявки ще получите до 23 юни 2020 г. с уточнения за провеждане на кръглата маса онлайн.

Време за представяне – 10 минути.  Осигурен е консекутивен превод за презентациите и за дискусията.

 

Предвижда се публикуване на материалите с краен срок на предаване 30 юли 2020 г. в обем до  4275 думи или 27 000 знаци с интервали, вкл. бележки и литература, до 6 снимки (300 DPI) с писмено разрешение за тяхното публикуване. Цитирането е вътре в текста, бележките са под линия (по стандарт на Американската асоциация по психология –  https://apastyle.apa.org/). Всеки текст се изпраща с резюме до 600 знаци с интервали и ключови думи – между 3 и 6. Представянето на автора е до 450 знаци с интервали.

 

Организационен комитет

Д-р Ирена Тодорова (изпълнителен директор на Регионален Център София-ЮНЕСКО), доц. д-р Ирена Бокова (НБУ), доц. д-р Васил Гарнизов (член на Председателския съвет на НБУ), доц. д-р Соня Алексиева (НБУ), доц. д-р Валентина Ганева – Маразова (НБУ), проф. д-р Николай Ненов (директор на РИМ – Русе), доц. д-р Меглена Златкова (ръководител на катедра „Етнология“ ПУ „Паисий Хилендарски“), доц. д-р Ангел Янков (директор на РЕМ – Пловдив)