14-та годишна експертна среща на ЮНЕСКО по проблемите на нематериалното културна наследство в Югоизточна Европа

UNESCO provides direct access to online tools on living heritage and its safeguarding
14/05/2020
Кръгла маса „Живи наследства в града“ – 6 юли, онлайн
01/07/2020