Ирена Тодорова: В младите поколения е надеждата за традиционни знания и умения