Покана за научна конференция „Местни общности, културни наследства и музеи“