Покана за научна конференция „Местни общности, културни наследства и музеи“

Опазването на традициите като мисия – интервю с Ирена Тодорова
02/11/2020
Семинар „Създаване на регистри с участие на общности на национално и местно ниво“
13/11/2020

Местни общности, културни наследства и музеи 

Научна конференция с международно участие

по проект „Културни ресурси, валоризиране на наследства и местно развитие”  (ДН20/12, ИЕФЕМ – БАН)

в партньорство с  Нов български университет и Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО

25–26.02.2021 г., НБУ, София

 

ПОКАНА

 

Идеята за научната конференция е резултат от проучванията на изследователски екип от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките, Нов български университет, Регионален исторически музей – Русе, Регионален исторически музей – Сливен, който реализира проект „Културни ресурси, валоризиране на наследства и местно развитие”, финансиран от Фонд „Научни изследвания” (ДН20/12 от 20.12.2017).

Културните ресурси и тяхното използване за местно развитие привличат вниманието на учени от различни сфери на познанието – антрополози, социолози, географи, икономисти, културни мениджъри и др. Обект на траен изследователски интерес в социалните науки за човека, културните ресурси и тяхното преосмисляне като наследства разкриват дълбочинни връзки между социални актьори, институции, места на пребиваване и на исторически връзки.

Културните наследства заемат важно място в международните политики и програми за развитие. В Програма 2030, приета от Генералната асамблея на ООН, за първи път се акцентира върху културата в нова роля – мощен фактор за устойчиво и приобщаващо развитие.

Затова и конференцията насочва вниманието към няколко важни аспекти в проучването, изследването и интерпретацията на отношенията между местните общности, културните наследства и музеитe като посредници в социалното общуване и развитие.

Местни културни ресурси: ценностно преосмисляне и трансформации в културни наследства

  • „откриването“ на културни ресурси, забравени места, лица, исторически личности, културни практики, знания и умения и тяхното преоткриване и вписване по нов начин в образите на местното;
  • начините и практиките, чрез които сътворяваме, преживяваме и ценностно преосмисляме миналото, предавано по наследство между поколенията;
  • съдействието, включването на групи, сдружения и създаването на мрежи в процесите по преоткриване на културни ресурси, на тяхното споделяне и публично припознаване като ценност за местните общности и музеи.

Живите наследства в музейните практики и политики: познание, емоция, съпреживяване и споделяне:

  • как представяме „неуловимото“ като „трайно“ във времето – живите наследства в словесни, визуални и музикални образи;
  • как улавяме преживяването във времето и го превръщаме в разиграване, в събитие, в анимация по исторически разказ, в съпреживяване на празник;
  • как изграждаме партньорства, дефинираме заинтересовани страни, намираме публики, създаваме мрежи за работа.

Местни наследства – образи, ценности, продукти, послания:

  • промяна на образи на места, на региони и на общности – нови продукти и послания;
  • създаване на нови послания към нови публики, откриване на заинтересовани страни, приобщаване на нови партньори, споделяне на общи ценности;
  • процеси и дейности по преосмисляне на символни, икономически и социални аспекти на наследствата.

Организаторите предвиждат присъствено провеждане на конференцията при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, но не изключват и онлайн участие или изцяло онлайн провеждане.

Времетраене за представяне – 20 мин. или 6 слайда

Очакваме Вашата заявка, която включва автор, институция, заглавие на доклада/ презентацията, кратко резюме (до 150 думи), електронна поща за връзка, до 5.12.2020 г. на e-mail: heritage2021@mail.bg с копие до pr.museumruse@gmail.com

 

Информация за приетите заявки ще получите до 10.12.2020 г.

Предвижда се публикуване на материалите от конференцията в рецензирано двуезично онлайн издание на български и на английски език. Всеки автор изпраща текста си на език по предпочитание.

Краен срок на предаване на текстовете за публикуване – 24.02.2021 г., в обем до 27 000 знаци с интервали (15 с.), вкл. бележки и литература, до 6 снимки (300 DPI) с писмено разрешение за тяхното публикуване. Всеки текст се изпраща с резюме до 600 знаци заедно с интервалите и ключови думи – между 3 и 6. Представянето на автора е до 450 знаци с интервали – извън основния текст. Изискването за библиография и цитиране вижте в приложението към поканата.

Ако сте възпрепятствани да участвате лично, можете да подадете заявка и да изпратите текст за публикуване, съобразен с изискванията.

Организаторите не поемат командировъчни разходи за нощувки, дневни и транспорт.

В очакване на положителен отговор от Ваша страна,

 

Организационен комитет

доц. д-р Валентина Ганева-Райчева, ръководител на проекта, ИЕФЕМ – БАН

д-р Ирена Тодорова, изпълнителен директор на Регионален Център София – ЮНЕСКО

доц. д-р Ирена Бокова, ръководител на департамент „Антропология”, НБУ

проф. д-р Николай Ненов, директор на РИМ – Русе

доц. д-р Кристиян Постаджиян, декан на Бакалавърски факултет, НБУ

д-р Искрен Великов, РИМ – Русе (секретар)