Покана за научна конференция „Местни общности, културни наследства и музеи“

Опазването на традициите като мисия – интервю с Ирена Тодорова
02/11/2020
Семинар „Създаване на регистри с участие на общности на национално и местно ниво“
13/11/2020