Семинар „Създаване на регистри с участие на общности на национално и местно ниво“