Семинар „Създаване на регистри с участие на общности на национално и местно ниво“

Покана за научна конференция „Местни общности, културни наследства и музеи“
05/11/2020
8-ма годишна среща на категория 2 центрове за НКН
30/11/2020