8-ма годишна среща на категория 2 центрове за НКН

Семинар „Създаване на регистри с участие на общности на национално и местно ниво“
13/11/2020
Общо събрание, на което Ирена Тодорова е избрана за изпълнителен директор на Регионалния Център /2018/
Общо събрание 2020
08/12/2020