Общо събрание 2020

8-ма годишна среща на категория 2 центрове за НКН
30/11/2020
Весели празници!
23/12/2020
Общо събрание, на което Ирена Тодорова е избрана за изпълнителен директор на Регионалния Център /2018/

Общо събрание 2020

 

Годишната сесия на Общото събрание на Регионалния Център ще се проведе на 10-ти декември в София. По време на срещата представителите на 16 страни членки от Югоизточна Европа ще имат възможността да обсъдят основните документи на Центъра – отчет за дейността, план за дейност и финансови документи.