„Джубалета – като уникален традиционен занаят и форми на използване“