Местни общности, културни наследства и музеи

Планински танц с барабани от Тропоя
17/02/2021
Традицията за отглеждане и консумиране на ядивни растения в Армения
22/02/2021

 Научна конференция с международно участие „Местни общности, културни наследства и музеи“

по проект „Културни ресурси, валоризиране на наследства и местно развитие”  (ДН20/12, ИЕФЕМ – БАН)

в партньорство с  Нов български университет  и

Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО

 

 

Научната конференция „Местни общности, културни наследства и музеи“  ще се проведе на 25 и 26 февруари, онлайн.

Идеята за научната конференция е резултат от проучванията на изследователски екип от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките, Нов български университет, Регионален исторически музей – Русе, Регионален исторически музей – Сливен, който реализира проект „Културни ресурси, валоризиране на наследства и местно развитие”, финансиран от Фонд „Научни изследвания” (ДН20/12 от 20.12.2017).

Културните ресурси и тяхното използване за местно развитие привличат вниманието на учени от различни сфери на познанието – антрополози, социолози, географи, икономисти, културни мениджъри и др. Обект на траен изследователски интерес в социалните науки за човека, културните ресурси и тяхното преосмисляне като наследства разкриват дълбочинни връзки между социални актьори, институции, места на пребиваване и на исторически връзки.

Културните наследства заемат важно място в международните политики и програми за развитие. В Програма 2030, приета от Генералната асамблея на ООН, за първи път се акцентира върху културата в нова роля – мощен фактор за устойчиво и приобщаващо развитие.

Затова и конференцията насочва вниманието към няколко важни аспекти в проучването, изследването и интерпретацията на отношенията между местните общности, културните наследства и музеитe като посредници в социалното общуване и развитие.

Програма