Традицията за отглеждане и консумиране на ядивни растения в Армения