Традицията за отглеждане и консумиране на ядивни растения в Армения

Местни общности, културни наследства и музеи
18/02/2021
Традициите на арменската бродерия
25/02/2021

Традицията за отглеждане и консумиране на ядивни растения в Армения

Елементът не е вписан в Националния регистър за НКН на Армения

Област: национална кухня

 

Както много други самобитни кухни, и арменската винаги е изпъквала с деликатното изкуство на постигане на характерен вкус. Начините за приготвяне на много от ястията практически не са се променили, като кулинарните тайни се предават от поколение на поколение.

Когато изброяваме особеностите на арменската кухня, трябва да подчертаем факта, че в арменската култура кухнята е тясно свързана с гостоприемството.

Арменската кухня се отличава с изобилието от ядивни растения. Много от тях могат да бъдат намерени в планините на Армения. Някои се открояват с уникалния си аромат и вкус. Историческите източници сочат, че арменският народ от векове използва голям брой диви ядивни растения наред с култивирани плодови, грудкови и листни зеленчуци. Дивите ядивни растения съдържат мощен набор от витамини и използването им в арменската кухня е физиологично оправдано.

Броят на годни за консумация растителни видове, използвани от арменския народ, е много голям – повече от 300 вида ядивни растения. Като цяло, от 3500 растителни вида, виреещи на територията на Армения, около 2500 имат лечебни свойства. В допълнение, повече от 110 от растителните вид са ендемични (срещат се само в Армения). Понастоящем полезните диви растения съставляват 10-15% от традиционната диета на арменския народ. В Република Армения 387 от споменатите растителни видове са вписани в „Червената книга“, като са предимно такива, които се използват в кухнята и медицината. Тайната на дълголетието на бедните арменци, обитаващи планинските райони, се обуславя именно от това.

Снимки

Фестивал на ядивни растения