Дърворезбата в Армения

Традициите на арменската бродерия
25/02/2021
Интервю с Н. Пр. г-н Армен Едигарян, Посланик на Република Армения в Република България
03/03/2021

Дърворезбата в Армения

Елементът не е вписан в Националния регистър за НКН на Армения

Област: Традиционни занаяти

 

Дърворезбата в Армения има древни традиции, които се основават на практикуването на различни видове декоративно-приложно изкуство с употреба на дърво. Те включват различни предмети от ежедневието: арменския прибор за украсяване на сладкиши (гата), точилки, лъжици, подноси и др.; детски играчки, креватчета, както и музикални инструменти. Всички те са оформени и украсени с типични орнаменти от арменското традиционно резбарство, с животински и растителни мотиви, характерни за арменското декоративно изкуство. Най-добрите произведения на арменското дърворезбарство са представени на специална изложба в Музея на народните изкуства „Ованес Шарамбеян“.

Колекцията включва ценни стари и нови образци на професионална скулптура, приложно изкуство, традиционни мебели и дървена архитектура, дървени духови и струнни инструменти, както и археологически и битови предмети. Музеят своеобразна автентична школа, където множество майстори усъвършенстват професионалните си умения. Понастоящем творбите им са изложени в много музеи на Армения, Москва и Санкт Петербург.

За да се запазят традициите на дърворезбата, трябва да се осигури нейното предаване през поколенията, което се осъществява чрез образователни и културни програми и курсове. По-специално трябва да се спомене програмата „Арар“, насочена към защитата и предаването на НКН.

Курсовете по дърворезба по програмата „Арар“ са широко разпространени в общностите Ноемберян, Жужеван, Воскеван, Айрум, Зоракан, Хагтанак, Коти, Баганис и Довег в арменската област Тавуш. Основната цел на програмата е опазването на НКН в Армения, особено традициите на арменската дърворезба, което допринася за предаване и популяризиране на изкуството на дърворезбата сред младежите. Така те могат да изработват битови предмети по образци от арменско приложно изкуство, които са били широко използвани в ежедневието, като например орнаментирани дървени лъжици, черпаци, кутии, вази, подноси и т.н. Освен това те създават резбовани барелефи по мотиви от средновековната миниатюрна живопис.