Традициите на арменската бродерия

Традицията за отглеждане и консумиране на ядивни растения в Армения
22/02/2021
Дърворезбата в Армения
25/02/2021

Традициите на арменската бродерия

Вписан в национална лист на нематериално културно наследство, което се нуждае от спешна помощ заради прекъснатия процес на предаване в семейството

Област: традиционни занаяти

 

Бродерията заема специално място в съкровищницата на арменското нематериално културно наследство.  Характеризира се с уникални мотиви, орнаменти, техники на изпълнение, цветове и стил. Задачите и целите на културната политика в областта на бродерията се отразяват в културната перспектива на запазването и развитието на арменската бродерия. Арменската бродерия заема важно място не само в националната култура, но също така има значителен принос в съкровищницата на световното изкуство. За арменската жена бродерията е мерило за красота, израз на нейното собствено умение и майсторство. Тя е нещо е уникално и прекрасно. В арменската бродерия има мотиви и декоративни елементи с просто и сложно съдържание: геометрични фигури, растителни и животински елементи, въображаеми изображения на небесни тела. В геометричните орнаменти често присъства кръгът като символ на плода, даващ семе. Квадратът и диагоналът изобразяват човешкото жилище насред полето, докато кривите линии са очертанията на планините и долините. Растителни мотиви заемат основно място в бродериите, чийто основен символ е Дървото на живота. Животинските мотиви съдържат изображения на характерни за Армеания диви животни и са свързани с религиозните вярвания и живота на първобитния човек. Основните материали, използвани за бродерия, са плат и конци. Изборът им зависи от бродерията, нейните видове и предназначение. Известни са следните техники на бродиране: плосък мараш, тъкан мараш, айнтаб, апликация (килис), шаракат, хачкар, воскетел, бродерия със златни конци (кугакар), макок и др. Изкуството на бродерията в Армения е изминало дълъг исторически път и е утвърдено като сфера на художествената дейност, която способства за развитие на психологията, интелекта и вкуса на хората.

Видео