Ковачите от Мърконич град

Интервю с Н. Пр. г-н Армен Едигарян, Посланик на Република Армения в Република България
03/03/2021
Tрадиционна песен ‘Ojkača'
10/03/2021

Ковачите от Мърконич град

Елемент, вписан в Списъка на нематериалното културно наследство на Република Сръбска

Босна и Херцеговина

 

Ковашкият занаят в град Мърконич датира от края на 16 век. Според архиви през 1935 г. в Мърконич е имало 28 ковачници, докато в периода между 1952 г. и 1992 г. е имало 30. Най-важният продукт на ковашката търговия е бил инструментът за ръчно косене на трева – вид коса, наречена „варкарка“. Терминът „варкарка“ (‘varcarka’) произхожда от предишното име на Мърконич – Варкар Вакуф (Varcar Vakuf). Днес в града работят само четирима ковачи. До 1992 г. ковачите в Мърконич са изработвали около 5000 коси „варкарка“ годишно, докато в момента се правят само няколкостотин. Процесът на изработване на косата е изцяло занаятчийски и техниките на изработване се предават от баща на син в продължение на поколения. Трима от споменатите четирима занаятчии, се занимават с изработката на косата „варкарка“. Освен косите, те изработват и брадви, мотики, подкови и др.