Tрадиционна песен ‘Ojkača’

Ковачите от Мърконич град
08/03/2021
Kръгово хоро „Козара“
18/03/2021

Tрадиционна песен ‘Ojkača’

Елемент, вписан в Списъка на нематериалното културно наследство на Република Сръбска

Босна и Херцеговина

 

Оригиналната песен „ойкане“  ‘ojkača’ със заглавие „Ой девойко“ (‘Oj djevojko’), е традиционен елемент за сърбите от Поткозаре, особено в западната част, в района между реките Сана, Уна и Сава. Възниква като синкретичен елемент в тясна връзка със сватби, народни събирания и подобни събития. Пее се от две групи в последователност, докато хората танцуват в „коло“ – вид фолклорен танц в кръг. Изпълнението му е придружено от „тамбурица“, който е традиционен струнен музикален инструмент. Характерни за песента са епични стихове от десет срички с ритмична пауза след четвъртата сричка. Песента се изпълнява обикновено в куплети. Пее се от хора от всички възрасти, от деца до най-възрастни изпълнители. Елементът присъства в тази област от десетилетия.

‘Ojkača’ е традиционна песен, изпълнявана от група от певци, при което има водещ глас, докато останалите го следват, припявайки басово, с което създават мелодията. Изпълнява се а капела или е съпроводено от фолклорен инструмент, наречен „тамбурица“ (‘tamburica’).