Интервю с Ивица Пранич, съветник в Посолството на Босна и Херцеговина в Република България

Kръгово хоро „Козара“
18/03/2021
Периодично отчитане в рамките на Конвенцията от 2003 г. в Европа – онлайн обучение
18/03/2021

Интервю с г-н Ивица Пранич, съветник

в Посолството на Босна и Херцеговина в Република България

 

Дни на нематериалното културно наследство на Босна и Херцеговина, онлайн

 

През последните години Босна и Херцеговина има активна роля в опазването на нематериалното културно наследство, както и във вписването на елементи на нематериално културно наследство в Представителния списък на ЮНЕСКО. Културното наследство, в частност нематериалното, сред приоритетите на държавната политика ли е и защо?

Бих искал да отговоря първо на въпроса защо … с култура, така добре внедрена в националните идентичности на хората в Босна и Херцеговина, е безспорно и неизбежно защитата на културното наследство да е задължение на сегашните и на бъдещите поколения. Следователно не е необичайно защитата на нематериалното културно наследство да бъде една от важните части на държавната политика в областта на културата. Разбира се, гражданите на Босна и Херцеговина и държавните институции са изключително благодарни на ЮНЕСКО за подкрепата и предоставянето на възможност на гражданите на света да разпознаят важността и богатството на културното наследство на Босна и Херцеговина и да участват в неговата защита и представяне.

Имате ли любима българска традиция /елемент на нематериалното културно наследство?

Позволете ми да отговоря малко по-субективно на този въпрос. Тъй като съм голям фен и малък колекционер на ръчно изработени и/или хубави килими и имах възможност по време на кариерата си да виждам разнообразни такива от различни краища на света, бих избрал традицията на тъкане на килими в Чипровци като мое любимо нематериално културно наследство на България.

Смятате ли, че България и Босна и Херцеговина имат общи елементи на наматериалното културно наследство?

Поради близостта, обща история и последиците от глобални или местни геополитики, сходството на традиции, икономика, социологически елементи и начин на живот е неизбежно елементите на нематериалното културно наследство в Босна и Херцеговина и България да се въртят около сходни теми или дейности.

Кой елемент на нематериалното културно наследство на Босна и Херцеговина бихте искали да видите вписан в Представителния списък на ЮНЕСКО?

Заедно с четири вписани и два номинирани, Босна и Херцеговина подготвя предложение за включване на Севдалинка /Sevdalinka/ – традиционен жанр на народната музика от Босна и Херцеговина – в списъка на нематериалното културно наследство.

Как биха могли младите хора да бъдат включени и ангажирани с живото наследство, за да го опазват и използват тези ценности?

Хубав и труден въпрос … Когато бях млад, семейната традиция изигра най-голямо влияние за научаването и запазването на знания за културното наследство. С настоящите възможности за знание, бързина за обмен на информация, придвижване и пътуване, нематериалното културно наследство на всяка държава е много достъпно за повечето хора. Друг е въпросът дали младите поколения се интересуват от съществуването и ценностите на нематериално културно наследство. Надявам се, че при всички споменати обстоятелства, сегашната младеж ще намери интерес и радост от опознаването и участието в нематериалното културно наследство като приятно допълнение към ежедневието си. След това те ще го оценят и ще бъдат лесно ориентирани да опазят неговите ценности.