Периодично отчитане в рамките на Конвенцията от 2003 г. в Европа – онлайн обучение