Периодично отчитане в рамките на Конвенцията от 2003 г. в Европа – онлайн обучение

Интервю с Ивица Пранич, съветник в Посолството на Босна и Херцеговина в Република България
18/03/2021
Грузински танц „Картули“
23/03/2021

Обучение на националните контактни точки от европейския регион

на тема „Периодично отчитане в рамките на Конвенцията от 2003 г.“

 

От 19 март до 16 април ще се проведе онлайн обучение на националните контактни точки от европейския регион на тема „Периодичното отчитане в рамките на Конвенция от 2003 г.“ В обучението ще участват представители на 46 държави от региона. Целта му е да запознае участниците с реформираната система за периодично отчитане и свързаната с него обща рамка за резултати, да повиши знанията и уменията им за провеждане на ориентирано към резултатите и участието отчитане и използването на онлайн инструмента, както и да предостави възможност за обмяна на опит, работа в мрежа и стратегическа дискусия.

Събитието се организира от отдела за нематериално културно наследство на ЮНЕСКО, в сътрудничество с Регионалното бюро на ЮНЕСКО за наука и култура- Венеция и Регионален Център София – ЮНЕСКО.

Cover Photo: © Ministry of Culture of Bulgaria/Tsvetan Nedkov, 2013