Kръгово хоро „Козара“

Tрадиционна песен ‘Ojkača'
10/03/2021
Интервю с Ивица Пранич, съветник в Посолството на Босна и Херцеговина в Република България
18/03/2021

Kръгово хоро „Козара“ 

Елемент, вписан в Списъка на нематериалното културно наследство на Република Сръбска

Босна и Херцеговина

 

Най-често срещаното „колело“ (кръгово хоро) – народен танц в репертоара на представленията на Козара и Поткозаре, изпълняван по всякакви поводи (сватби, събори, рождени дни, чествания, седянки, предянки и др.) – е плътен, сложно преплетен танц, силно характерлен за региона и наричан „Козара“ или „Козарачко“ от ​​всички коренни жители.

Простотата на хореографията на „колелото“ ни връща в далечното минало. „Колелото“ е било неразделна част от живота на сръбския народ в тази област и е следствие от важни житейски събития. Много легенди и предания са изказани в песен при изпълняване на „колелото“ (текстовете са разказвателни), които включват теми за любовта, народни епоси, предания за герои от минали войни; някои може да имат комичен характер с цел забавление или просто да разказват за обикновените ежедневни събития от бита на хората.

Освен това, фактът, че „Колелото“ е било неразделна част от живота на хората в тази област, се потвръждава от разнообразието от теми и мелодии, които тези хора са изпълнявали, защото са включени и изпети в Колелото. Освен с вокален, Колелото може да се изпълнява и с инструментален съпровод, предимно на триструнна тамбура, а понякога и на устна хармоника (или „музика“, както е местното наименование на този инструмент).

Това, което придава специален чар на „колелото“ и го прави толкова уникално, е начинът на хващане на танцуващите и близостта между тях. С кръстосани пред телата ръце, танцьорите са в непосредствено притиснати един до друг, което придава специфична енергия, уникална сила и плътност на „Колелото“.

В наши дни Колелото е живо, присъства постоянно и се изпълнява по различни поводи като задължителен елемент от всички празнични ритуали. Освен това се изпълнява активно от фолклорни ансамбли и в общности, които се занимават с традиционни танци и съхраняване на традицията.