Интервю с Н.Пр. Тамара Лилуашвили, Посланик на Грузия в Република България

Скачените глинени съдове за вино – Марани
23/03/2021
Свещените гори край селата Загори и Коница
06/04/2021

Интервю с Н.Пр. Тамара Лилуашвили

Посланик на Грузия в Република България 

Дни на нематериалното културно наследство на Грузия, 22 март – 4 април 2021 г.

 

Грузия има множество елементи, включени в Списъка на ЮНЕСКО на нематериалното културно наследство, които са както разнообразни, така и интересни. Кое обяснява активната й роля в опазването на това наследство?

Към 2021 г., Грузия има три обекта, вписани в списъка, и още 15 в предварителния списък: части от старата столица Мцхета; манастирът Гелати от 12 в. в Кутайси; селцето Хажаши с неговите уникалки къщи-кули във високопланинската област Сванетия. Грузия е страна с древна история и култура. Смятам, че дълг на всеки грузинец е да участва в опазването на нематериалното културно наследство. Ние сме малка нация с древна история и култура и сме горди с това, което притежаваме. Най-ефективният начин за съхраняване и поддържане на културното наследство е да се насърчава младото поколение да се учи от по-възрастните и да предава наученото на следващите поколения. Един пример е древният метод на изработване на квеври (глинени гърнета, заровени в земята), които грузинците използват за ферментиране на вино. Правителството на Грузия подкрепя популяризирането на такива методи, с което да се привлича интересът на младото поколение. Друг аспект [на културното наследство] са уникалните грузински народни танци, придобили огромна популрярност сред грузинци от всички възрастови групи.

 

Имате ли любима българска традиция/елемент на НКН?

Българските народни танци са много интересни и аз много ги харесвам.

 

Кой елемент на НКН на Грузия бихте желали да видите вписан в Представителния списък на ЮНЕСКО?

В Представителния списък на ЮНЕСКО вече фигурират четири елемента на грузинското нематериално културно наследство: грузинската полифония, древният традиционен метод на ферментиране на вино квеври, живата култура на трите типа грузинска азбука и грузинските народни борби. Смятам, че е дошло времето да включим в списъка и традиционната грузинска супра. Става дума за традиционното грузинско пиршество, което е съставна част от грузинската светска култура. Вписването на културата на грузинската супра в списъка на ЮНЕСКО ще я превърне в признат елемент от нематериалното културно наследство на човечеството. По този начин ще се осигури популяризирането на традициите на грузинската супра и, съответно, тяхното опазване на национално и международно равнище, както предвижда Конвенцията.

 

Как биха могли младите хора да бъдат привлечени и ангажирани с опазването и оползотворяването на живото наследство и свързаните с него културни ценности?

Бих казала, че усилията, които полага всяка отделна страна в популяризирането на такива ценни аспекти на своето културно наследство, играят голяма роля за повишаване на тяхната популярност и привлекателност сред младите хора. Ще спомена отново грузинските народни танци, защото те открай време са популярни сред хора от всякакви възрасти, което отчасти се дължи на знаменития ансамбъл за народни танци „Сухишвили“, който пътува по целия свят и показва на света красотата на грузинския народен танц.

 

Би ли могло нематериалното културно наследство да способства за популяризиране на културния имидж на Грузия?

Да, разбира се. Както споменах, ние много се гордеем с нашето наследство. То е уникално за Грузия, описва добре грузинския национален дух и ние с особена гордост популяризираме страната си чрез аспектите на нейното нематериално културно наследство.