Ай-Гиорис [Αϊ-Γιώρης – Св. Георги]

Изкуството на сиренето Мелихлоро/Мелипасто, произвеждано на о. Лемнос
08/04/2021
Покана за набиране на текстове за списание „Живи наследства“, брой 5-6/2021
13/04/2021
Ай-Гиорис [Αϊ-Γιώρης – Св. Георги]
Елемент, вписан в Националния регистър на нематериалното културно наследство на Гърция
Област: Живи традиции и изразни средства / социални практики, обреди и празненства / традиционни занаяти

 

Обичаят Ай-Гиорис се провежда в деня на Св. Георги (Гергьовден – подвижен празник) в с. Нестани, община Аркадия, Гърция. Подготовката за празника започва няколко дни по-рано, когато доброволци се изкачват на хълма Гулас, за да почистят и украсят малкия параклис на името на светеца. Празнуващите „Ай-Гиорити“ (Гергьовденци) приготвят реквизита си от предишния ден. Сутринта на празника няколко малки групички, облечени в традиционни носии, се качват на скалистия връх Гулас. Носят със себе си сладкиши, великденски курабийки (koulouria), ципуро (вид силна местна ракия), вино и знамето на светеца. След като пристигнат на мястото, събират диви цветя, включително един вид дива целина, който се среща само там, и с тях украсяват криваците на овчарите. През последните няколко години свещеникът от близкия манастир Горгоепикоос отслужва литургия в параклиса Св. Георги на вр. Гулас. След края на литургията празнуващите се събират пред параклиса, за да изпълнят първата си песен, и повеждат танца на хармана на Гулас. На този ден всички песни и танци се изпълняват а капела, без инструментален съпровод. Има две категории песни – тези, които се пеят по време на литийното шествие на слизане от параклиса, и останалите, които съпровождат танца. Изпълняват се в двуглас, като една група изпява един стих, а другата група го повтаря. Танците се изпълвяват в двоен концентричен кръг, като мъжете са отвън, а жените отвътре, в ритъма сирто и каламатиано. Танцуващите се държат под ръка, вдигнали криваците на лявото си рамо. След това, към 9 сутринта, участниците тръгват надолу по склона към манастира. Когато наближат, те се събират на шосето и оформят процесия, разделена на неформални групички. Пеейки в двуглас, продължават пътя си към манастира. Групите са смесени, включват мъже и жени, като във всяка група мъжете вървят напред, образувайки първата редица, а жените ги следват. Участниците продължават пътя си, хванати за ръце, опрели криваците на лявото си рамо. Групата, която изпълнява поредния стих, прави няколко крачки напред, после се спира и се редува с групата, която го повтаря.

За повече информация относно нематериалното културно наследство на Гърция посетете: http://ayla.culture.gr/en/