Традиционни танци от Кипър

Покана за набиране на текстове за списание „Живи наследства“, брой 5-6/2021
13/04/2021
Глазираната керамика на Лапитос, Кипър
20/04/2021
Традиционни танци от Кипър
(Κυπριακοί παραδοσιακοί χοροί)
Елемент, вписан в Националния регистър за нематериалното културно наследство на Кипър

 

 

Традиционните кипърски танци са сред най-ярките и динамични елементи на кипърската фолклорна култура. Те са свързани с важни моменти от семейния и светския живот като сватби, семейни пиршества, религиозни празници и събори, с непринудени срещи в кафенетата и пр. Най-разпространени са танците „карсилама(де)с“, изпълнявани по двойки от двама мъже или две жени, танцуващи един срещу друг, както и индивидуални танци, предназначени да демонстрират виртуозност, при които танцьорът (мъж) държи предмет или сечиво като сърп, нож, сито или чаша. Освен с пеене, танцът се придружава с музикален съпровод на цигулка, лютня или понякога „тампуция“ – ударен инстлумент, подобен на сито (макар и без дупки).

Повече информация можете да намерите в новото издание „Нематериалното културно наследство на Кипър

Видео