Играта „Ойна“ в Република Молдова

Хлябът и различните рецепти за приготвянето му в Република Молдова
28/04/2021
Традиционни практики на бабуване в Република Молдова
28/04/2021
Играта „Ойна“
Елемент, вписан в Националния регистър на нематериалното културно наследство на Република Молдова
Област: Социални практики, ритуали и празнични събития

 

Ойна е една от традиционните спортни игри, практикувани основно от момчета в училищна възраст; среща се в Румъния и Република Молдова. Известна също под няколко регионални названия, играта донякъде наподобява бейзбол. Смята се, че води началото си от овчарски практики, доколкото в наименованията на различни нейни елементи са заимствани термини от овчарството: „бачи“ (главен овчар); „пашкут“ (паша); „бата“ (прът, стик), „струнга“ (стадо овце) и пр. Ойна се играе от два отбора момчета, всеки от които си избира капитан. Членовете на всеки отбор се редуват да удрят малка топка с дървен прът, за да я вкарат в полето на противниковия отбор. След като запрати топката, съответният играч се опитва да пробяга разстоянието до другия край на терена, без да бъде улучен с нея от играчите на противника. За целта е необходимо да бяга бързо, приведен ниско над земята, и да извива тялото си, за да не го удари топката. Съвременните отбори играят по правила, които може леко да се отклоняват от този сценарий. Играта допринася за развиване на физическа сила, бързина, способности за единодействие и комуникация с останалите членове на отбора. Смята се, че някога играта е способствала за развитие и на военни умения. В периода между двете световни войни, училища от Бесарабия (историческа област, обхващаща сегашната територия на Република Молдова и части от Украйна) са участвали в шампионати по ойна, организирани от Румъния. Изтъкнати личности от нашата страна (като например писателят Думитру Матковчи) свидетелстват, че в детството си след войната са играли с наслада тази игра. Неформално играта продължава да се играе и след обявяването на независимостта на Република Молдова през 1991 г. През 2003 г. е създадена Националната федерация по ойна, чиято цел е да популяризира играта в страната, организирайки първенства за селски и градски отбори. След 2016 г. се провежда и ежегоден Национален шампионат по ойна. Понякога отбори от Молдова и Румъния се включват в общи игри.