Хлябът и различните рецепти за приготвянето му в Република Молдова

Интервю с Н.Пр. г-н Мариос Сава Кунтуридес, посланик на Република Кипър в Република България
20/04/2021
Играта „Ойна“ в Република Молдова
28/04/2021
Хлябът и различните рецепти за приготвянето му
Елемент, вписан в Националния регистър на нематериалното културно наследство на Република Молдова
Област: Традиционна храна

 

Поради неговата стародавност като хранителен продукт, в приготвянето на хляба присъства елемент на религиозна вяра и мистицизъм. Хлябът е символ на плодородие, благополучие, здраве, благоденствие, богатство. Учените разкриват както важността му за ежедневието, така и церемониалната му роля. В Република Молдова хляб се приготвя от пшеница и ечемик, от пшеница и царевица, както и от различни други комбинации при смесването на брашното. За приготвяне на ежедневен хляб се използва обикновено брашно, което често съдържа доста трици. Хлябът за празнични и тържествени поводи се приготвя от специално брашно. Пшеничен хляб се дава с предимство на малки деца, болни и гости, тъй като превъзхожда по качество приготвения от царевично брашно. Поднася се по един начин, докато е топъл, и по коренно различен начин, когато е изстинал или изсъхнал. Хляб не се консумира по всяко време, всякак, навсякъде и с всекиго. Консумацията на хляб се определя от множество предписания и забрани. Преди да бъде поднесен на ежедневната трапеза, хлябът се благославя с молитвата Отче наш. Този момент разкрива културната значимост на хляба, като материална и духовна храна. В древни времена, преди да бъде разчупен за консумация, хлябът е бил благославян с прекръстване от старейшината на рода. Най-възрастният член на семейството е бил този, който го е разпределял между седящите на трапезата. С хляба са били свързани множество предания и суеверия. Смятало се е например, че който остави хляба си недояден на трапезата, заедно с къшея хляб се лишава и от част от силата си. Освен това се казва, че за да опознаеш някого, трябва да изядеш определено количество хляб и сол с него. Хлябът със сол прогонвал злото от къщата. За традиционните представи хлябът е бил свещен. Ритуални хлябове се изпичат и днес по поводи като раждане на дете, сватба, погребение и пр. В Република Молдова хляб – помáна – се раздава в памет на починал близък. Ритуални хлябове се консумират на Великден и Коледа. Неотдавна в Република Молдова излезе книга, посветена на приготвянето на хляб, озаглавена Pâinea, aliment și simbol. Experiența sacrului („Хлябът – храна и символ. Сакралното преживяване“) с автор Варвара Бузила, Букурещ, издателство GastroArt, 2019, 347 стр.