Семинар „Разработване на планове за опазване на живи наследства в Кипър“

Традиционни практики на бабуване в Република Молдова
28/04/2021
Изложбата „Пътешествие из живите традиции. Нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа“ гостува в МВнР
11/05/2021
Семинар „Разработване на планове за опазване на живи наследства в Кипър“

 

Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО съвместно с Националната комисия за ЮНЕСКО в Кипър и с любезната подкрепа на департамента „Археологически изследвания“ на Кипърски университет организират онлайн обучение за изграждане на капацитет на тема „Разработване на планове за опазване на живи наследства в Кипър“ съгласно глобалната рамкова стратегия на ЮНЕСКО за изграждане на капацитет за нематериално културно наследство, в периода 10-14 май, 2021 г.

Обучението на национално ниво е съобразено със спецификите на Кипър в тази област и  ще се проведе от двама фасилитатори от глобалната мрежа на ЮНЕСКО – г-жа Северин Каша и г-жа Панайота Андрианополу.

Основни въпроси, които ще бъдат развити в обучението са: анализ на ключовите концепции за опазване на нематериалното културно наследство(НКН); участие на общностите; присъствие на заинтересованите страни;  координация между различните сектори и връзката, показваща степен на разбиране за необходимост от разработване на планове за опазване; въвеждане в разработването на планове за опазване съгласно Конвенция 2003 с фокус върху ролята на инвентаризация на НКН; взаимовръзка между опазване на НКН и Целите за устойчиво развитие съгласно обобщаващата резултатна рамка с цел да се надградят настоящите знания на участниците; увод в етичните принципи, които да се имат предвид в разработването на планове за опазване на НКН; стратегическо разработване на капацитет и компетентност в изграждането на планове за опазване; най-добри практики за анализ чрез интерактивна методология.

Въпреки пандемията Ковид-19, фасилитаторите са подготвили гъвкава програма, предвидена е работа по групи в най-интригуващите  подтеми на обучението, както и са поканени международни гости-участници, които ще говорят по интересни казуси. Обучението започва в понеделник, 10 май, през платформата Zoom.

 

Снимка: Cyprus traditional dances (Κυπριακοί παραδοσιακοί χοροί), 2018, Cyprus National Commission for UNESCO