Семинар „Разработване на планове за опазване на живи наследства в Кипър“