„Разработване на планове за опазване на нематериалното културно наследство в Гърция“

„Иванка“
25/05/2021
Карпатски трансхуманс – елемент от традиционния пасторализъм
31/05/2021
Семинар на тема
„Разработване на планове за опазване на нематериалното културно наследство в Гърция“

 

Регионален Център София – ЮНЕСКО, съвместно с  Министерство на културата и спорта на Гърция организира обучение за повишаване на капацитет в онлайн формат на тема  „Разработване на планове за опазване на нематериалното културно наследство в Гърция“, което започва на 31 май и ще продължи до 4 юни 2021г.

Основните теми, които ще се разглеждат по време на обучението са: въведение в Конвенцията на ЮНЕСКО и нейната връзка с устойчивото развитие; въведение в опазване на нематериалното културно наследство съгласно Конвенция 2003 г .; прилагане на Конвенцията в Гърция и изисквания за планове за опазване на национално ниво; предизвикателства и възможности при разработване на планове в Гърция; детайлен преглед на разработването на планове за опазване; работа с представители на общностите за разработване на планове за опазване: специфични подходи; примери за включване на общностите в планиране на опазването на нематериално културно наследство в Гърция; разработване на стратегии за опазване, интегрирайки фактора за устойчиво развитие; начини за свързване на разработването на защитни планове в Гърция с процеса на периодичния отчет.

Обучението ще се проведе от двама опитни фасилитатори от глобалната мрежа на фасилитатора на ЮНЕСКО, г-жа Хариет Дийкън и г-жа Бенедета Убертаци и ще бъде съобразено със спецификите на страната домакин – Гърция. Въпреки продължаващите последици от пандемията Covid-19, фасилитаторите са подготвили гъвкава програма. Освен предвидената работа по групи засягаща интригуващи теми, програмата включва и конкретни примери от Гърция, които ще бъдат представени и изследвани с участието на обучаващите се. Също така, предвидени са и  международни участници, в качеството им на гости, които да дадат своя принос по конкретни подтеми.